Позивамо све заинтересоване грађане да дана 15.12.2015. године у 13 часова у сали Скупштине општине Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, присуствују јавној расправи на којој ће се разматрати: 

  1. Предлог Одлуке о Буџету општине Мали Зворник за 2016. годину
  2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на подручју општине Мали Зворник. 


              Предлог Одлука може се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs. 

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одлука о Буџету општине Мали Зворник за 2016. годину>>>

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на подручју општине Мали Зворник>>>