На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/24), Општинско веће општине Мали Зворник упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Утврђени Нацрт Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2023-2027, даје се на јавну расправу од 24.01.2023. до 09.02.2023. године.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 09.02.2023. године  у 10:00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com, лично на писарници Општинске управе или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2023-2027”.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтић, с.р.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ
МАЛИ ЗВОРНИК 2023-2027

  1. У поступку припреме Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2023-2027, Општинско веће општине Мали Зворник спроводи јавну расправу о Нацрту Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2023-2027 (у даљем тексту: Нацрт Програма).
  1. Нацрт Програма саставни је део овог програма.
  1. Јавна расправа о Нацрту Програма одржаће се од 24.01.2023. до 09.02.2023. године.
  1. Нацрт Програма ће у оквиру процеса Јавне расправе бити представљен на отвореном састанку у форми округлог стола, који ће се одржати 02.2023. године, са почетком у 10:00 часова у Центру за развој иновација у области заштите животне средине у Малом Зворнику, на који се посебно позивају сви послодавци и запослени у сектору туризма и угоститељства, као и остали заинтересовани грађани. Лице за контакт: Марица Лукић, в.д. директор Туристичке организације општине Мали Зворник, email: turizam@tomalizvornik.rs.
  1. Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана, средстава јавног обавештавања и осталом општом и стручном јавношћу ће се одржати у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 09.02.2023. године  у 10:00 часова.
  1. Програм јавне расправе о Нацрту Програма, са Нацртом Програма објављује се на интернет страници општине Мали Зворник malizvornik.ls.gov.rs.
  1. Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@com, лично на писарници Општинске управе или поштом на адресу Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2023-2027 ”.
  1. По окончању јавне расправе Туристичка организација општине Мали Зворник ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 8 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити званичној интернет страници општине Мали Зворник (www.malizvornik.ls.gov.rs), на друштвеној мрежи Facebook (@opstinamalizvornik) и огласној табли у згради Општинске управе општине Мали Зворник.

Јавни позив

Закључак

Програм јавне расправе

Нацрт Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2023-2027

Извештај о спроведеној Јавној расправи

 

Нема примљених предлога

Нема примљених коментара

Нема примљених сугестија

Нема примљених питања