Општинска управа Општине Мали Зворник позива све заинтересоване на јавну расправу нацрта „Плана управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија“, у сали Скупштине општине Мали Зворник, са почетком у 11 часова у понедељак 08.06.2015. године. 

Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да увид у Нацрт документа могу приступити на сајту Општине Мали Зворник (www.malizvornik.rs), за време трајања јавног увида могу поднети примедбе на изложени нацрт „Плана управљања ризиком од природног хазарда Општине Мали Зворник и Љубовија“ у писаном облику, на писарници Општинске управе општине Мали Зворник, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова. 

Нацрт Плана управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија >>>