Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06 – 1323/2018-1
Дана: 29.06.2018. године
Мали Зворник  

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

       Свa заинтересованa физичка и правна лица позивамо да дана 03.07.2018. године, са почетком у 13 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, улица Kраља Петра I број 38 Мали Зворник, присуствују Јавној расправи на којој ће се разматрати: 

       1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2017. годину.

       Наведени акт мoже се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs. Ваше коментаре, мишљења и примедбе можете проследити и путем електронске поште на адресу: opstinamalizvornik@gmail.com.

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК
                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                    Радован Тадић, с.р.