Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06 – 914/2017-1

Дана: 05.06.2017. године

Мали Зворник  

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

       Свa заинтересованa физичка и правна лица позивамо да дана 06.06.2017. године, са почетком у 13 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, улица Kраља Петра I број 38 Мали Зворник, присуствују Јавној расправи на којој ће се разматрати: 

       1. Предлог Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину. 

       Наведени акт мoже се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs. Ваше коментаре, мишљења и примедбе можете проследити и путем електронске поште на адресу: opstinamalizvornik@gmail.com.

                                                    ПРЕДСЕДНИК
                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                Радован Тадић, с.р.


Предлог Одлуке о првим изменама изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2017. годину