Председник Скупштине општине Мали Зворник позива све заинтересоване грађане да присуствују Јавној расправи 04.04.2014. године у 13 часова у сали Скупштине општине Мали Зворник, на којој ће се разматрати: 

            1. Извештај о раду Управног одбора Фонда за развој општине Мали Зворник за 2013. годину, 

Извештај Фонда за развој (.pdf)>>>

            2. Извештај о раду и финансијском пословању ЈКП ,,Дрина“ Мали Зворник за 2013. годину, 

Извештај ЈКП „Дрина“(.pdf)>>>

            3. Извештај о раду у 2013. години Библиотеке ,,17 септембар“ Мали Зворник

Извештај Библиотеке „17.септембар“ (.pdf)>>>

Програм рада за 2014. годину (.pdf)>>>

и 

            4. Извештај о раду Центра за социјални рад ,,Мали Зворник“ Мали Зворник за 2013. годину.

Извештај Центра за социјални рад (.pdf)>>>

Форма извештаја за Центар (.pdf)>>>

Извештај о трошењу буџетских средстава (.pdf)>>>

Програм рада за 2014. годину (.pdf)>>>

             Сви Извештаји о раду могу се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs

 

                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                             Радован Тадић, дипл.прав.с.р.