Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012). 

Предмет јавне набавке је извођење радова на изградњи водовода Пилана –Дринска Стена – Доња Борина.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закључењу Уговора >>>

ОДЛУКА о измени Уговора о јавној набавци 404-28/09 >>>