Министарство за бригу о селу Владе Републике Србије је расписало Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом.

Програмом доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину утврђени су циљеви Програма, субјекти који могу да конкуришу, намена средстава, финансијски оквир, услови за учешће на конкурсу, процедура доделе бесповратних средстава као и начин коришћења бесповратних средстава.

Сеоском кућом са окућницом у смислу Програма сматра се кућа са економским двориштем, које се налази на истој катастарској парцели као и сеоска кућа или на суседним парцелама у односу на сеоску кућу.

Субјекти који могу да конкуришу за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом су пунолетни држављани Републике Србије који немају навршених 45 година живота и припадају следећим категоријама: појединац, самохрани родитељ, брачни пар, ванбрачни партнери.

Министарство за бригу о селу додељује бесповратна средства за куповину сеоске куће са окућницом чија процењена тржишна вредност непокретности не може бити већа од 1.200.000,00 динара. Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара.

Тржишну вредност сеоске куће са окућницом утврђује јединица локалне самоуправе самостално, или у сарадњи са надлежним пореским органом, надлежним органом за геодетске послове или ангажовањем лиценцираних проценитеља о трошку јединице локалне самоуправе.

Програм и образац пријаве се могу преузети електронским путем на званичној интернет страници Министарства за бригу о селу www.mbs.gov.rs.

За сва питања у вези са текстом јавног конкурса можете се обратити на мејл адресу mirjana.vesic@mbs.gov.rs, milos.petrovic@mbs.gov.rs, ivana.lijeskic@mbs.gov.rs, или на бројeве телефона 011 311 7633, 011 311 2016 и 011 267 3024.