На основу члана 5. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 03/17) а у вези са Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 12/16 и 6/17) Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2017. годину, дана 28.06.2017. године, расписује

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2017. годину

– Јавни позив

– Обрасци за попуњавање

– Упутство за писање предлога пројекта

– Упутство за састављање буџета пројекта