Председник општине Млаи Зворник је дана 14.07.2022. године донео

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мали Зворник

и расписао

ОГЛАС
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мали Зворник

Оглас