Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Opštinsko veće
Broj: 06- 793/1
Dana, 17.04.2019. godine
MALI  ZVORNIK

Na osnovu člana 114. Statuta opštine Mali Zvornik (,,Sl.list opštine Mali Zvornik“ broj 21/18), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik upućuje 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI 

         Utvrđeni Nacrt Odluke o II  izmenama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2019. godinu, daje se na javnu raspravu od 18.04.2019 do 03.05.2019. godine.

         Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja će se održati  u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, dana 03.05. 2019. godine  u 10:00 časova.

         Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik putem elektronske pošte na e-mail adresu: opstinamalizvornik@gmail.com ili poštom na adresu Opština Mali Zvornik,  Kralja Petra I br. 38,  sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o II izmenama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2019. godinu”.

                                                                        PREDSEDNIK OPŠTINE
                                                                  Zoran Jevtć, dipl.inž.rudarstva

Nacrt Odluke o II  izmenama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2019. godinu

Izveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi