На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину годину („Службени гласник РС”, број 113/17) и основу Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години („Службени гласник РС“, бр. 014/2018) 

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава у оквиру 

ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

Документација>>>