Општина Мали Зворник упућује Јавни позив Саветима месних заједница са територије општине Мали Зворник за учешће у програму подршке за јачање учешћа грађана, израду финансијских планова и програма развоја месних заједница.

Мали Зворник учествује у пројекту „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“, који финансира Влада Швајцарске, а спроводи HELVETAS Swiss Intercooperation. Једна од активности у оквиру овог пројекта, која се истовремено спроводи у 15 градова и општина, јесте пружање подршке месним заједницама да повећају учешће грађана, унапреде финансијско планирање и израде своје програме развоја.  

Одабрани савети месних заједница ће добити стручну подршку у периоду од 1. новембра 2022. до 31. децембра 2024. године. Подршка обухвата рад са представницима савета месних заједница на годишњим групним састанцима, израду и представљање приручника, као и кроз укупно 18 састанака са представницима сваке месне заједнице.

Месне заједнице, које буду укључене у овај програм, на овај начин ће добити прилику да побољшају своје акте, да развију нове и унапреде постојеће видове сарадње са грађанима, и да тако омогуће да се потребе грађана и месне заједнице у целини боље препознају у буџету и планским документима наше општине.

Прилику да добију ову подршку имају две месне заједнице, које ће бити одабране на основу исказаних потреба, воље и спремности за сарадњу. Уколико се на позив јави више савета месних заједница, одабир ће извршити Саветодавно тело за израду, спровођење и праћење Плана активности за укључивање грађана/грађанки у процесе доношење одлука о трошењеу буџетских средстава у сарадњи са HELVETAS Swiss Intercooperation и ангажованим експертима. У случају више пријављених приоритет ће бити дат месним заједницама из сеоских и приградских подручја.

Рок за пријаву је 14. октобар 2022.

Пријавни формулар (Образац 1) се може попунити електронски и доставити електронском поштом, искључиво са службене адресе за електронску пошту коју користи Савет месне заједнице или председник Савета, на адресу administrator@malizvornik.ls.gov.rs.

Пријавни формулар (Образац 1) се може доставити и у штампаном облику, на адресу Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38, 15318 Мали Зворник, са назнаком: „Пријава на позив Саветима месних заједница за јачање учешћа грађана“, у ком случају треба да буде потписан од председника Савета месне заједнице, или другог члана Савета месне заједнице када председник није изабран.

Контакт особа за додатне информације и помоћ, сваким радним даном, је Борис Катић, члан Саветодавног тела, тел: 015/7195195 у времену од 08:00 до 14:00, мејл: administrator@malizvornik.ls.gov.rs.

Овај позив ће бити објављен на сајту општине Мали Зворник, www.malizvornik.ls.gov.rs и на огласној табли, дана 28.09.2022. године.

                                                                                                              Председник општине 
Зоран Јевтић, с.р.

Јавни позив

Пријавни формулар (Образац 1)