Објављено 07.12.2015.године. 

У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2015. годину у општини Мали Зворник усвојеним Одлуком бр. 06-2216 од 22.12.2015. године и Изменама и допунама Локалног акционим планом запошљавања за 2015. годину, бр.06-136 од 23.01.2015.године 

Општина Мали Зворник дана 07.12.2015. године 

Расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2015. ГОДИНИ

Јавни позив>>>

Захтев са бизнис планом>>>