11.01.2017. године

У циљу сачињавања јединствене туристичке понуде, Комисија именована испред општине Мали Зворник позива све заинтересоване грађане наше општине да узму активно учешће у изради понуде.

Позивамо сва физичка и правна лица, предузетнике, домаћинства и пољопривредна газдинства, која су заинтересована да дају свој допринос у развоју туризма општине Мали Зворник и која се баве одређеним традиционалним занимањима, производњом, смештајем, угоститељством, као и оне који имају интересантне податке о одређеним туристички занимљивим локацијама, манифестацијама и обичајима, да све информације, писане документе, фотографије, краће описе доставе Комисији за израду јединствене туристичке понуде Општине Мали Зворник.

Материјале, предлоге и сугестије, заједно са својим контакт подацима, можете доставити путем електронске поште turizam@malizvornik.rs , путем редовне поште на адресу „Комисија за израду јединствене туристичке понуде Општине Мали Зворник Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник“, или лично на шалтеру писарнице општинске управе.

Ради сачињавања прелиминарне понуде рок за достављање првих предлога је 20. јануар 2017. године. С обзиром да је развој туризма константан процес, и након овог рока ће такође бити омогућено достављање предлога, који ће се разматрати приликом ажурирања понуде.

Све оне који изразе своју заинтересованост и жељу да се њихов производ, услуга или делатност нађе у јединственој понуди општине, а за које Комисија сматра да могу допринети развоју туристичке понуде, Комисија ће контактирати у наредном периоду.

Напомињемо да се сви материјали послати Комисији не враћају пошиљаоцу. 

Комисија за израду јединствене
 туристичке понуде
Општине Мали Зворник

{gallery}2017/2017-01-11_turizam{/gallery}