На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Утврђени Нацрт Локалног плана управљања отпадом општине Мали Зворник за период 2022 – 2032. године, даје се на јавну расправу од 22.03.2022. до 06.04.2022. године.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 06.04.2022. године  у 10:00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Локалног плана управљања отпадом општине Мали Зворник за период 2022 – 2032. године“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтић, с.р.

Јавни позив, Закључак и Програм јавне расправе

Нацрт Локалног плана управљања отпадом општине Мали Зворник за период 2022-2032. године

Извештај о спроведеној јавној расправи