На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Утврђени Нацрт Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2023. годину, даје се на јавну расправу од 08.02.2023. до 23.02.2023. године.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 23.02.2023. године  у 10:00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com, лично на писарници Општинске управе или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2023. годину”.

Нацрт Одлуке ће у оквиру процеса Јавне расправе бити представљен на отвореним састанцима у форми округлог стола, који ће се одржати:

  • 13.02.2023. године, са почетком у 10:00 часова у сали Скупштине општине Мали Зворник, на који се посебно позивају сви буџетски корисници, као и остали заинтересовани грађани и
  • 20.02.2023. године са почетком у 10:00 часова у сали Скупштине општине Мали Зворник, на који се посебно позивају представници савета месних заједница, као и остали заинтересовани грађани.

Лице за контакт: Милан Јевтић, руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности у Општинској управи општине Мали Зворник, email: jevtic.milan@malizvornik.ls.gov.rs

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
Милисав Деспотовић, с.р.

Јавни позив

Закључак

Програм јавне расправе

Нацрт Одлуке 

Извештај о спроведеној Јавној расправи

Одлука о I изменама Одлуке о буџету за 2023. годину

Дом Здравља Мали Зворник  је 17.02.2023. године доставио захтев за додатна средства у износу од 2.400.000,00 динара за решавање стамбеног питања дефицитарних кадрова. Предлог укључен у Нацрт одлуке о I изменама и допунама одлуке о  буџету за 2023. годину и прослеђен на даље усвајање.

ОШ“Стеван Филиповић“ Радаљ је 17.02.2023. године доставила захтев за додатна средства у износу од 300.000,00 динара за израду пројектне документације – Процена розика од катастрофа и плана заштите и спашавања. Предлог није укључен у Нацрт одлуке о I изменама и допунама одлуке о  буџету за 2023. годину

ПУ „Црвенкапа“  Мали Зворник  је 20.02.2023. године доставила захтев за додатна средства у износу од 84.000,00 динара за услуге за домаћинство и угоститељство. Предлог укључен у Нацрт одлуке о I изменама и допунама одлуке о  буџету за 2023. годину и прослеђен на даље усвајање.

ОШ „Милош Гајић“ Амајић   је 21.02.2023. године доставила захтев за додатна средства у износу од 300.000,00 динара за услуге за израду пројектне документације – Процена ризика од катастрофа и плана заштите и спашавања. Предлог није укључен у Нацрт одлуке о I изменама и допунама одлуке о  буџету за 2023. годину

Нема примљених коментара

Нема примљених сугестија

Нема примљених питања