На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Утврђени Нацрт Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2022. годину, даје се на јавну расправу од 09.05.2022. до 24.05.2022. године.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 24.05.2022. године  у 10:00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2022. годину”.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтић, с.р.

Јавни позив, Закључак и Програм јавне расправе

Образложење Ребаланса

Извештај о спроведеној јавној расправи