На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18), Општинско веће општине Мали Зворник упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

Утврђени Нацрт Одлуке о другим изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину, даје се на јавну расправу од 12.02.2020 до 26.02.2020. године.

 

Јавни позив, Закључак и Програм јавне расправе

 

Република Србија
Општина Мали Зворник
Општинско веће
Број: 06- 314/1

Дана, 11.02.2020. године
МАЛИ  ЗВОРНИК

         На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18), Општинско веће општине Мали Зворник упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

        Утврђени Нацрт Одлуке о другим изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину, даје се на јавну расправу од 12.02.2020 до 26.02.2020. године.

         Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 27.02.2020. године  у 10:00 часова.

         Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Одлуке о другим изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину”. 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.рударства