Оперативна радна група задужена за спровођење пројекта „Ажурирање адресног регистра за насељена места у општини Мали Зворник“ објављује Предлог Одлука о утврђивању назива улица у насељеним местима општине Мали Зворник. 

Позивамо све грађане општине Мали Зворник да изврше увид у Елаборате уличних система за насељена места које је израдио Републички геодетски завод и на основу којих су савети месних заједница са радном групом на пројекту саставили предлог Одлука. 

Све сугестије, предлоге и коментаре на предлоге Одлука можете доставити у писаној форми на шалтер писарнице у услужном центру општинске управе, Краља Петра Првог бр 38, са напоменом за „Предлози за Адресни регистар“ или путем електронске поште на adresniregistar@malizvornik.rs 

Сваки предлог мора бити детаљно образложен и пропраћен одговарајућим описом догађаја, датума, биографијом и сл.

Само предлози који буду садржали образложење и пуне контакт податке предлагача ће бити укључени у разматрање.

Рок за достављање предлога је понедељак, 30.04.2018. године до 08 часова. 

На следећим линковима можете преузети Елаборате и Предлоге Одлука по насељима.

*** Напомена: Поједини називи улица се још увек ажурирају, па ће сходно томе и Предлози Одлука бити допуњавани. 

Елаборат уличног система за насељено место: Амајић

Предлог Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту: Амајић

Елаборат уличног система за насељено место: Брасина

Предлог Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту: Брасина

Елаборат уличног система за насељено место: Будишић

Предлог Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту: Будишић

Елаборат уличног система за насељено место: Читлук

Предлог Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту: Читлук

Елаборат уличног система за насељено место: Цулине

Предлог Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту: Цулине

Елаборат уличног система за насељено место: Доња Борина

Предлог Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту: Доња Борина

Елаборат уличног система за насељено место: Доња Трешњица

Предлог Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту: Доња Трешњица

Елаборат уличног система за насељено место: Мали Зворник

Предлог Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту: Мали Зворник

Елаборат уличног система за насељено место: Радаљ

Предлог Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту: Радаљ

Елаборат уличног система за насељено место: Сакар

Предлог Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту: Сакар

Елаборат уличног система за насељено место: Велика Река

Предлог Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту: Велика Река

Елаборат уличног система за насељено место: Вољевци

Предлог Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту: Вољевци