SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na konferenciji za novinare koja je održana 31. maja 2019. godine u Svečanoj sali opštine Bogatić, javnost je upoznata sa aktivnostima i očekivanim rezultatima projekta „Efikasno upravljanje javnom imovinom–iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava“ koji opština Bogatić sprovodi u saradnji sa partnerskim opštinama Vladimirci i Mali Zvornik. Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno CFCU.

Prisutnima na konferenciji su se obratili predsednik opštine Bogatić Nenad Beserovac, predsednik opštine Vladimirci Milorad Milinković, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić i menadžerka projekta Danijela Jović.

U uvodnom obraćanju predsednik opštine Bogatić, Nenad Beserovac, istakao je značaj međuopštinske projektne saradnje kao jednog od ključnih mehanizama podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja, koja će opštinama Bogatić, Vladimirci i Mali Zvornik, kroz sprovođenje ovog projekta, doneti unapređenje postojećeg stanja u oblasti upravljanja javnom svojinom.

„Imovina opštine predstavlja važan resurs njenog daljeg razvoja i osnov je za pružanje kvalitetnijih usluga građanima i privatnom sektoru. Popis i formiranje registra javne svojine će omogućiti postojanje sveobuhvatnih, potpunih i kredibilnih podataka o opštinskoj imovini što će doprineti donošenju relevantnih odluka u ovoj oblasti. Na dugoročnom planu, uvođenje sistema efikasnog upravljanja opštinskom imovinom doprineće smanjenju budžetskih rashoda za održavanje imovine, odnosno povećanju budžetskih prihoda od raspolaganju njome“, rekao je Beserovac.

Ispred partnerske opštine Vladimirci, prisutnima se obratio predsednik opštine, Milorad Milinković, koji je izjavio da je uveren u uspešnost partnerstva i da je za opštinu Vladimirci od posebnog značaja jačanje tehničkih kapaciteta opštine za upravljanje imovinom kroz nabavku softvera za evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini i formiranje jedinstvene baze objekata i zemljišta.

Đorđe Staničić generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, naglasio je važnost prve komponente Exchange 5 Programa koja je usmerena na unapređenje upravljanja imovinom u gradovima i opštinama Srbije koje bliže uređuje Zakon o javnoj svojini.

„Jedna od dve komponente Exchange 5 Programa bavi se upravljanjem lokalnom imovinom, a ideja je da se konačno uvede u život Zakon o javnoj svojini na lokalnom novou, zato što je uočeno da nemamo dovoljno pravih podataka ni dokaza šta je čije. Ovaj zakon omogućava da se kroz odgovarajući postupak to utvrdi, da se potom sprovede kroz Republičku direkciju za imovinu, a ovim projektom će biti omogućeno svim trima opštinama da izvrše masovni transfer podataka u Direkciju, jer će to olakšati funkcionisanje, planiranje i upotrebu javne svojine na lokalu“, izjavio je Staničić.

Prisutnima se na konferenciji obratila i menadžerka projekta Danijela Jović koja se u uvodnom obraćanju osvrnula na početke i motive za pokretanje projekta od strane partnerskih opština. Po njenim rečima, od ukupno 53 projektna predloga koji su razmatrani, za finansiranje je podržano samo 18 projekata među kojima je i projekat opština Bogatić, Vladimirci i Mali Zvornik.

“Zahvaljujući sredstvima odobrenim iz donacije Evropske unije stvorile su se realne mogućnosti da ove tri opštine osnaže svoje kapacitete i stvore preduslove da efikasnije upravljaju, odlučuju i postupaju sa imovinom koja je u svojini njihovih opština. Sprovođenje jednog ovakvog projekta za opštine Bogatić, Mali Zvornik i Vladimirce predstavlja značajnu referencu i podsticaj da nadalje rade na privlačenju sredstava iz IPA fondova kako bi na taj način obezbedile sredstva za unapređenje stanja i u drugim oblastima lokalnog ekonomskog razvoja“, kazala je Jović.

U nastavku konferencije, Danijela Jović predstavila je ključne aktivnosti koje partnerske opštine planiraju da sprovedu do kraja realizacije projekta, među kojima su najznačajnije: formiranje posebne jedinice opštinske uprave za upravljanje imovinom i usklađivanja lokalnih propisa sa nacionalnom regulativom u ovoj oblasti, edukacija zaposlenih u opštinskim upravama za upravljanje imovinom, nabavka računarske opreme i softvera za upravljanje javnom svojinom, sprovođenje popisa i formiranje evidencije opštinske imovine. Pored ovoga, projekat će omogućiti upis podataka o opštinskoj imovini u Centralni registar Republičke direkcije za imovinu i izradu projektno-tehničke dokumentacije za ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata. Ukupna vrednost projekta iznosi 193,198.28 evra, od čega je Evropska unija donirala 173.878,25 evra.