У складу са чланом 30. став 1 тачка 3 Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП ДРИНА Мали Зворник, на Јавни увид се ставља: