Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ iz Malog Zvornika, Dragan Čikarić, saopštio je da radnici ovog preduzeća, prema predviđenoj dinamici, privode kraju radove na pripremi za puštanje u rad novog vodovoda u Donjoj Trešnjici.

On je naveo da su u toku radovi na ispiranju i dezinfekciji rezervoara i primarnog cevovoda, od rezervoara do crkve, kao i novoizgrađenog sekundarnog cevovoda u Donjoj Trešnjici.

Uzorkovanje vode iz primarnog cevovoda predviđeno je u sredu, 18. avgusta, a iz sekundarnog cevovoda u petak, 20. avgusta, nakon čega će JKP “Drina” vršiti prijem zahteva za priključenje na sekundarnu vodovodnu mrežu korisnika u Donjoj Trešnjici.

Priključenje će biti obavljeno uskladu sa propisanim uslovima JKP “Drina”.

Čikarić je istakao da na vodovodnu mrežu mogu biti priključeni samo objekti koji imaju građevinsku dozvolu, objekti koji su prošli postupak legalizacije ili ozakonjenja, kao i objekti za koje je pokrenut postupak ozakonjenja.

Ljiljana Ristanović