Radnici Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ uspeli su da lociraju kvar na vodovodnoj liniji prema Cerskoj ulici u Malom Zvorniku, dok je proverom linije od zgrade nekadašnjeg preduzeća „Aleksandrija“ do Prvomajske ulice ustanovljeno da na ovoj deonici nema kvarova na vodovodnoj mreži.

Uporedo sa radovima u Donjem Naselju, u ulici Kralja Petra I, od stambene zgrade V8 do mosta Kralja Aleksandra I, vršeno je premošćavanje vodovodne linije, radi smanjenja deficita vode u izvorištu Šipad.

Prema rečima Dragana Čikarića, jednog od rukovodilaca u JKP „Drina“, ekipe ovog preduzeća neprekidno rade na terenu, u dve smene, od 07 do 21 časova, uprkos visokim temperaturama vazduha, trudeći se da otklone kvarove na vodovodnoj mreži i obezbede uredno snabdevanje vodom.

On je istakao da večeras neće biti prekida u isporuci vode korisnicima, usled nešto povoljnije hidrološke situacije, odnosno povišenog vodostaja reke Drine.

„Lotel Media Group“ Loznica/LJ.Ristanović