На основу члана 23. Статута Фонда за развој општине Мали Зворник (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.4/07 и 2/11), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2015.годину (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.0/15)  и Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-00753/2016-09 од 26.02.2016. године, Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник, расписује 

 К  О   Н   К   У   Р  С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
У ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Конкурс Фонда за развој 2016>>>