Програм Одговорне локалне финансије и укључивање грађана – подршка унапређењу у области укључивања грађана у процесе доношења одлука који финансира Швајцарска Влада, а спроводи представништво HELVETAS Swiss Intercooperation у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина (у даљем тексту: Програм), расписује:

Конкурс за подношење пријава за реализацију медијских пројеката за подршку унапређењу укључивања грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу

Конкурс обухвата медијске пројекте припремљене од стране локалних / регионалних медија који покривају територију најмање једне од територија 15 јединица локалне самоуправе и то:
– Градове: Нови Пазар, Ужице, Лесковац и Зајечар
– Општине: Ариље, Мали Зворник, Љубовија, Ћуприја, Жабаљ, Бојник, Топола, Голубац, Рашка, Власотинце и Велико Градиште

Основни циљ конкурса односно медијских пројеката јесте унапређење поверења између грађана и локалне самоуправе и повећање учешћа грађана у процесима доношења одлука у локалној заједници, посебно буџета локалне самоуправе. Циљеви на које такође треба да одговоре медијски пројекти су:

  • Правовремена и објективна информисаност грађана о раду, одлукама и приоритетима органа локалне самоуправе, посебно у процесу припреме локалног буџета.
  • Унапређење информисаности органа локалне самоуправе о ставовима, предлозима и приоритетима грађана и локалне заједнице, посебно припадника осетљивих група, у процесу припреме локалног буџета.

Кључне теме које треба да обраде медијски пројекти су:

  1. Информисање локалне заједнице о буџету јединице локалне самоуправе (како се припрема локални буџет; садржина и сврха локалног буџета – шта се обезбеђује кроз локални буџет; зашто је локални буџет важан за локалну заједницу; какав је значај локалних прихода, посебно пореза на имовину на локални буџет; информисање осетљивих група у локалној заједници о локалном буџету – особа са инвалидитетом, припадника ромске заједнице и прималаца новчане социјалне помоћи, у даљем тексту: Осетљиве групе)
  2. Учешће грађана у процесу припреме буџета града или општине (мотивисање грађана да се укључе у припрему буџета; праћење посебних механизама за консултације грађана, привреде и цивилног друштва у припреми буџета који се организују у локалној заједници – анкета, скупова, састанака у месним заједницама; праћење локалних иницијатива чије активности утичу на формирање локалног буџета, посебно приоритета осетљивих група у локалној заједници; представљање примера добре праксе сарадње грађана и локалне самоуправе; и др.)
  3. Значај локалног буџета за остваривање потреба осетљивих група у локалној заједници и развој посебно приоритетних области – родне, социјалне и друге врсте равноправности, заштите животне средине и других тема које доприносе одрживом развоју, а у складу са циљевима дефинисаним Агендом 2030.

Трајање и максимални буџет пројекта:
Максимално трајање пројекта до 31.12.2023. године.
Максималан буџет по пројекту износи 5.000 швајцарских франака у динарској противвредности
Документацију и упутства за пријављивање можете преузети овде.

РОКОВИ И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:

Пријава медијских пројеката – најкасније до 15 новембра 2022. године до 17.00 часова на електронску адресу med@helvetas.org
Одабир пројеката и обавештавање медија чији су пројекти изабрани – најкасније до 1. децембра 2022. године до 17.00 часова
Потписивање уговора са изабраним медијима до 15. децембра 2022. године.
Почетак реализације медијских садржаја од 15. јануара 2023. године.
За пријаву за учешће на инфо састанку и за остале додатне информације у вези са подношењем пријава, потенцијални спроводиоци медијских пројеката могу се обратити Вероники Пауновић, саветници за односе са јавношћу на електронску адресу veronika.paunovic@helvetas.org