Мали Зворник, 24.10.2019. године

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Правилника о критеријумима , начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл. гласник РС 102/15, 5/17 и 9/18 ) , Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања бр: 3400-101-18/2019 од 07.05.2019. године закљученог између Националне службе за запошљавање филијале Лозница и општине Мали Зворник и Локалног акционог плана запошљавања општине Мали Зворник за 2019. годину усвојеног Одлуком бр: 06-283 од 19.02.2019. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ МАЛИ ЗВОРНИК

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Јавни позив

Делатности које се не субвенционишу

Образац захтева са бизнис планом