Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији Општине Мали Зворник  у 2024. години.

 

 • Милијан Николић, Нова мрежа Србије,
  • Образовање 30 бодова
  • Радно искуство 20 бодова
  • Алтернативно образовање   5 бодова
  • Обуке, курсеви и семинари   4 бода
  • Објављени стручни радови   0 бодова
  • Награде и признања   7 бодова
  • Искуство предавача   0 бодова

УКУПНО:      66 бодова

Образац 3 (pdf)

 • Слободан Ћирић, Удружење Новинара Србије,
  • Образовање 30 бодова
  • Радно искуство 30 бодова
  • Алтернативно образовање   0 бодова
  • Обуке, курсеви и семинари   0 бодова
  • Објављени стручни радови   0 бодова
  • Награде и признања   0 бодова
  • Искуство предавача   0 бодова

УКУПНО:      60 бодова

Образац 3 (pdf)

 • Миланка Николић, РАБ Србија,
  • Образовање 30 бодова
  • Радно искуство 20 бодова
  • Алтернативно образовање   0 бодова
  • Обуке, курсеви и семинари   4 бода
  • Објављени стручни радови   0 бодова
  • Награде и признања   0 бодова
  • Искуство предавача   0 бодова

УКУПНО:      54 бода

Образац 3 (pdf)

 • Драгица Станојчић, COMNET Удружење електронских медија,
  • Образовање 30 бодова
  • Радно искуство 15 бодова
  • Алтернативно образовање   0 бодова
  • Обуке, курсеви и семинари 4 бода
  • Објављени стручни радови   0 бодова
  • Награде и признања   0 бодова
  • Искуство предавача   0 бодова

УКУПНО:      49 бодова

Образац 3 (pdf)

 • Жељко Дулановић, самостална пријава,
  • Образовање 30 бодова
  • Радно искуство 35 бодова
  • Алтернативно образовање   0 бодова
  • Обуке, курсеви и семинари   4 бода
  • Објављени стручни радови   0 бодова
  • Награде и признања   7 бодова
  • Искуство предавача   0 бодова

УКУПНО:      76 бодова

Образац 3 (pdf)

 • Јован Буковала, самостална пријава,
  • Образовање                         30 бодова
  • Радно искуство                         15 бодова
  • Алтернативно образовање   5 бодова
  • Обуке, курсеви и семинари   4 бода
  • Објављени стручни радови   7 бодова
  • Награде и признања   7 бодова
  • Искуство предавача   7 бодова

УКУПНО:      75 бодова

Образац 3 (pdf)

 • Андријана Срећковић, самостална пријава,
  • Образовање 15 бодова
  • Радно искуство 20 бодова
  • Алтернативно образовање   5 бодова
  • Обуке, курсеви и семинари   0 бодова
  • Објављени стручни радови   0 бодова
  • Награде и признања   0 бодова
  • Искуство предавача   0 бодова

УКУПНО:      40 бодова

Образац 3 (pdf)