Мали Зворник има средње развијену електронску управу и заузима високо 14. место међу општинама у Србији и 1. место међу локалним самоуправама у Мачванском округу, показала је ранг листа након пилот мерења новоуспостављеног Локалног индекса еУправе (ЛЕИ).

ЛЕИ индекс оцењује опремљеност и спремност локалних самоуправа да пружају квалитетне и доступне еУслуге и састоји се из четири основне групе индикатора: број и квалитет еУслуга, опремљеност инфраструктуром, капацитет локалних службеника да пруже електронске услуге, као и ниво информисања и укључености грађана при успостављању и коришћењу електронских услуга.

Према првом критеријуму, односно броју и квалитету еУслуга, општина Мали Зворника остварила је степен развијености у износу од 53 посто.

У погледу опремљености инфраструктуром у овој области, степен развијености је 52 посто.

Капацитет локалних службеника да пруже електронске услуге износи 42 посто, док је ниво информисања и укључености грађана при успостављању и коришћењу електронских услуга највиши, према овом мерењу, и износи 60 посто.

Наведени резултати мерења Локалног индекса еУправе показају да је општина Мали Зворник, са просечним индексом од 51,75 посто, у погледу опремљености и спремности за пружање еУслуга грађанима изнад просека у Републици Србији, који износи 40,25 посто.

Међу еУслугама из надлежности локалне самоуправе које су доступне грађанима у Малом Зворнику су: подношење захтева за накнаду зараде за време породиљског одсуства; подношење захтева за накнаду за вантелесну оплодњу, подношење захтева за издавање информације о локацији, могућност пријаве комуналних проблема и подношење представки инспекцијским службама, комуналној, саобраћајној или нспекцији за заштиту животне средине.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић