Насипање локалних путева сепарисаном ризлом настављено је у среду, 23. марта, у месној заједници Радаљ.

Радови су изведени на деоницама у засеоцима Рогуља, Станковићи и Липово Брдо.

Локални путеви у свим месним заједницама на подручју општине Мали Зворник који нису предвиђени за асфалтирање у 2022. години биће посути сепарисаном ризлом.

Уређење локалне путне мреже оганизује и финансира локална самоуправа, средствима из буџета.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић