10/06/2015

У оквиру Завршне конференције пројекта “Дијалог за превенцију природног хазарда” јуче у Бањи Ковиљачи потписан је протокол и меморандум о сарадњи свих невладиних организација регистрованих у Подрињу.
Меморандумом о сарадњи организација цивилног друштва у Подрињу, који су потписали представници 13 организација, потписнице одлучују да развијају програмску сарадњу и да на тој основи развијају своје међусобне односе.
Овакво опредељење стране потписнице заснивају на сазнању:
– да их повезују заједнички интереси и циљеви рада у сличним областима деловања;
– да кроз програмску и техничку сарадњу могу остваривати заједно или сваки посебно успешније резултате у локалној заједници.
Заједничке програмске активности оствариваће се нарочито у области унапређења и заштите животне средине, примене начела и принципа одрживог развоја, заштити и одрживом коришћењу природних ресурса, унапређењу доступности информација од јавног значаја, јачању локалне заједнице за адаптивни одговор на климатске промене.