Грађани месне заједнице Будишић незадовољни због планираног отварања каменолома за експлоатацију кречњака на локалитету Црвене стене у том селу затражили су помоћ и подршку општине Мали Зворник у намери да не дозволе наведене активности.

Они сматрају да би каменолом на поменутој локацији изазвао низ нежељених ефекта, као што су клизишта путева и гробних места, уништавање изворишта питке воде, покретање нових клизишта и ерозије земљишта, нездраву средину за живот због прашине и буке, уништавање шумског потенцијала, те немогућност развијања туризма.

На састанку мештана са челницима руководства локалне самоуправе, уприличеном ради изналажења одговарајућих решења у датој ситуацији, детаљно су размотрени потенцијални проблеми, као и потребе свих заинтересованих страна.

Након дискусије, усвојени су закључци о радњама које је неопходно предузети ради усаглашавања и задовољења интереса и мештана и инвеститора.

Грађани и локална самоуправа о свему наведеном упознаће  надлежне у Републици Србији, Министарство заштите животне средине и Јавно предузеће „Србијашуме“ и затражити њихово мишљење и помоћ.

Примедбе грађана изнете на састанку са руководством општине и у оквиру Раног јавног увида у Елаборат за потребе раног јавног увида у План детаљне регулације за површински коп на локалитету Црвене стене у Катастарској општини Будишић биће прослеђене наведеним инстанцама.

У прилогу овог текста је Записник са састанка руководства општине Мали Зворник са представницима месне заједнице Будишић, засеока Тезга и Пљештаница, на тему планираног отварања каменолома, са детаљним излагањима учесника и закључцима утврђеним приликом заседања. 

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић