Отворена је јавна расправа о нацрту Локалног акционог плана за младе општине Мали Зворник  за период 2014 – 2019. године. Како би се обезбедио и спровео консултативан процес, овај документ ће бити на јавној расправи од 26. новембра до 2. децембра 2013. године. Нацрт Локалног акционог плана за младе општине Мали Зворник можете преузети у електронској форми кликом на линк који се налази испод текста а у штампаној форми Нацрт можете погледати на огласној табли и у канцеларији бр. 24 у Општини Мали Зворник, ул. Краља Петра И 38, Мали Зворник.

     Предлоге за изменe и допунe нацрта Локалног акционог плана за младе можете доставити до 2. децембра 2013. године:

–       на електронску адресу kzm.malizvornik@gmail.com;

–       на адресу Канцеларије за младе општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I 38, Мали Зворник;

–       донети лично у канцеларију бр. 24 у Општини, сваког радног дана од 12 до 14 часова.

     По завршетку јавне расправе биће припремљен коначан документ о којем ће одлучивати Општинско веће и Скупштина општине. 

Нацрту Локалног акционог плана за младе општине Мали Зворник>>>

 

     Изградња локалних акционих планова представља један од основних фокуса ангажовања нове фазе пројекта ,,Јачање структура за оснаживање и партиципацију младих у Србији“ (SoSYEP) Немачке организације „Deutsche Gesellschaft  für Technische Zusammenarbeit (GIZ) GmbH“, у циљу давања подршке Министарству омладине и спорта Републике Србије у изградњи структура подршке и партиципације младих у Србији. Национална стратегија за младе узима принцип децентрализације као модел који ће омогућити спровођење националних циљева, али у складу са специфичним потребама младих у свакој локалној заједници. Стварање локалних акционих планова за младе управо има функцију да се локалне специфичности и потребе, као и циљеви пројектовани кроз Националну стратегију, инкорпорирају у оквиру једног дугорочнијег плана развоја локалних заједница. Израда локалних акционих планова представља основу децентрализоване имплементације Националне стратегије за младе. 

     Канцеларија за младе општине Мали Зворник је у 2013. години, у циљу имплементације Националне стратегије за младе на локланом нивоу, покренула иницијативу израде Локалног акционог плана за младе Општине Мали Зворник 2014 – 2019.

  

Шта је локални акциони план?

      Локални акциони план представља документ којим се планира вођење бриге о младима. Локални акциони план је део стратешког планирања којим се утврђују основна начела политике према младима. Одлике Локалног акционог плана за младе (ЛАП-а) су:

–       укљученост, демок
ратичност и отвореност;

–       заснован је на договору свих заинтересованих страна;

–       препознаје и подстиче даљи развој способности младих;

–       посматра младе као потенцијал;

–       документ читаве општине и заинтересованих страна је дугорочан и није везан само за мандат једне политичке коалиције на локалним нивоу.

      Локални акциони план за младе (ЛАП) треба да одреди улогу друштва према младима, могућу улогу младих према друштву, као и начине за успостављање партнерског односа. Зато је неопходно прецизно дефинисати: права, улоге и одговорности, као и јасне институционалне механизме који ће младима отворити простор за деловање и помоћи им да нађу своје место у друштву. Предуслови за развој и реализацију ЛАП-а су: широк консултативни процес и сарадња између органа локалне самоуправе, невладиног сектора и самих младих. Свака стратегија за младе мора да поштује постојеће потребе младих, али и да буде у контакту са реалним стањем у заједници. ЛАП мора да пође од Устава Републике Србије, а пре свега: Националне стратегије и Акционог плана за младе Републике Србије и стратешких циљева дефинисаних у документима које је донела Влада Републике Србије.

     Имплементацијом Локалног акционог плана за младе се дугорочно и плански решавају проблеми младих који су специфични за локалну заједницу и то кроз разне мере и услуге за младе. Кроз умрежавање и сарадњу локалних институција и организација квалитетније се користе ресурсе и пружају услуге и активности за младе а на тај начин финансијска средства су усмерена ка потребама и приоритетима младих на локалу.

Нацрту Локалног акционог плана за младе општине Мали Зворник>>>