Мали Зворник, 23.11.2018. године 

У селу Доња Трешница општина Мали Зворник гради резервоар за воду, у циљу побољшања водоснабдевања у неколико месних заједница. Радови се одвијају планираном динамиком и свакодневно напредују. Објекат започет пре око шест месеци могао би да буде завршен половином децембра текуће године, а биће стављен у функцију након обнове секундарне водоводне мреже Доња Трешница – Амајић, предвиђене за наредну годину.

Према речима дипломираног грађевинског инжењера Зорана Бркића, запосленог у Општинској управи Мали Зворник, ових дана успешно је завршено бетонирање резервоара, након чега следи проба објекта, уз уградњу хидро-машинске опреме и финално уређење спољашњости базена, које подразумева израду расвете, ограде и тротоара. 

Радове који укључују и набавку поменуте опреме изводи Монтажно производно предузеће “Јединство” АД из Севојна, које наступа са чланом групе понуђача “Нови Пазар пут” доо из Новог Пазара. 

Новоизграђени резервоар, запремине 250 м3, повезан је са извориштем одговарајућим цевоводом, чије постављање је недавно обавило Јавно комунално предузеће „Дрина“ Мали Зворник и спровело уобичајену процедуру испирања, дезинфекције и испитивања заптивености и притиска новог цевовода. 

 

У циљу заштите изворишта, изнад бунара пре неколико месеци саграђена је бунарска кућица, која ће ускоро бити ограђена, а објекат додатно обезбеђен. 

Пројекат изградње новог водоводног система у Доњој Трешници траје неколико година и одвија се по фазама. У једној од раније реализованих, постављено је 8 километара примарног цевовода и изграђена мрежа ниског напона до локације резервоара за воду. 

Како би нови водовод могао да буде стављен у употребу, неопходно је повезивање на електричну мрежу дела водоводне линије од резервоара до бунара, у дужини од око 250 м, као и реконструкција постојеће секундарне мреже у селима Доња Трешница и Амајић, у дужини од око 3,5 километара. 

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић изјавио је да је технички пројекат за реконструкцију наведеног дела водовода спреман, истичући да је општина сопственим средствима финансирала његову припрему. 

 Он је најавио да ће локална управа, по завршетку изградње резервоара и преосталог дела електричне мреже, приступити прибављању сагласности грађана за реконструкцију секундарног водовода, после чега ће се, у идућој години, обратити надлежнима у републици и од њих затражити финансијску подршку за наставак радова, чија процењена вредност износи око 30 милиона динара, јер је то инвестиција коју општина није у могућности самостално да финансира. 

Јевтић је подсетио да је општина Мали Зворник у капитални појекат реконструкције водовода у Доњој Трешници у последње три године уложила око 65.000.000 динара, те да ће његовом реализацијом водоснабдевање бити нормализовано у неколико месних заједница, у којима је дуги низ година било отежано, посебно у летњим месецима. 

Према информацијама из ЈКП „Дрина“ Мали Зворник на нови водовод, чији капацитет изворишта износи 6 л/с, биће прикључено око 80 домаћинстава у Доњој Трешници и око 30 домаћинстава у Амајићу, а бенефит ће осетити и корисници у селу Цулине, где лети често долази до дефицита воде.               

У оквиру нове водоводне мреже у Доњој Трешници грађена је и хидрантска мрежа, као део система противпожарне заштите, што ће убудуће бити неизоставни део пројеката у области водоснабдевања. 

Постојећи водоводни систем у општини Мали Зворник, капацитета 80л/с, којим управља локално комунално предузеће, задовољава потребе око 9300 корисника или 90 % од укупног броја становника. 

Захваљујући пројекту реконструкције водовода у Доњој Трешници створени су услови за даље проширење водоводне мреже, које општина планира у циљу постизања интегрисаног управљања системом на нивоу локалне заједнице и настојања да у будућности, у складу с препорукама надлежног министарства, створи потребне услове за повезивање са водоводним системима суседних општина. 

Љиљана Ристановић

{gallery}/2018/2018-11-26_vodovod{/gallery}