Због спречавања озбиљних поремећаја у снабдевању водом за пиће на територији општине Мали Зворник, изазваних прекомерном потрошњом и ненаменским коришћење воде за пиће, Општинско Веће општине Мали Зворник на седници одржаној дана 09.08.2021. године доноси

НАРЕДБУ

Којом се задужују ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да одреди запосленог који ће до 19:00 часова сваког дана (радни дани и викенд) примати пријаве грађана о проблемима у водоснабдевању.
На интернет страници и огласној табли ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да објави име, презиме и контакт телефон запосленог задуженог за пријем пријава грађана о проблемима у водоснабдевању.

Наредба број: 06-1045/2 од дана: 09.08.2021.године