Мали Зворник, 14.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/132
Дана: 14.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41.став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији и у складу са инструкцијом из Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић- Батут“,  Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 14.04.2020. године донео је 

Н А Р Е Д Б У 

I

Наређује се свим привредним субјектима, јавним предузећима и установама,  да се морају придржавати следећих мера:

– Мерење температуре при доласку на посао СВИМ запосленим,

– Дезинфекција руку приликом доласка на посао,

– Обавезан пролазак кроз дезо-баријеру при уласку,

– Дезо-баријера се мора одржавати влажном (не превише мокром) више пута у току дана, свежим раствором, дезинфекционог средства на бази хлора (искључиво),

– Дезинфекција руку, односно рукавица током процеса рада, више пута. Изузетно је важно запослене обавезати да дезинфикују рукавице које носе, на исти начин и број пута, као што би радили и да их не носе,

– Уколико се носе заштитне (ХТЗ) рукавице, испод њих носити заштитне рукавице,

– Укинути мензе и спремање хране за запослене, користити суве оброке,

– Код доручка и паузе вршити стриктну контролу држања размака и дезинфекције руку,

– Забранити пушење и напољу, јер се тада не користи лична заштитна опрема и постоји ризик непоштовања размака и коришћења цигарета из исте паклице,

– Све запослене упознати да су законски обавезни да пријаве симптоме и да непријављивање повлачи кривичну одговорност, за коју су прописане вишегодишње затворске казне,

– Свако ко пријави симптоме на послу, одмах удаљити са посла, обавестити надлежни Дом здравља.

– Запосленог који се од куће јавио да има симптоме, одмах упутити да ОБАВЕЗНО оде на преглед у надлежни Дом здравља.

– Ако су чланови породице запосленог болесни (фебрилни), да се јави надлежном у фирми и остане у кућној изолацији до постављања дијагнозе оболелом члану породице.

II

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

III

Наредба ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.