Мали Зворник, 21.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/147
Дана: 21.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са  Одлуком о проглашењеу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 21.04.2020. године донео је: 

Н А Р Е Д Б У

I

Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним објектима  током трајања ванредног стања, по следећем принципу :

  • Понедељак – четвртак – од 07.00  до 17.00 часова,
  • Петак: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 08.00 до 17.00 часова.

Трговац може, у складу са овом Наредбом да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

II 

Ограничава се број потрошача у малопродајним објектима на тај начин да  може бити један потрошач на  десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача. 

III

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник. 

IV 

    Наредба ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.