Мали Зворник, 18.07.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 820-3/2020
Дана: 18.08.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са  Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник бр. 06-1364 од 16.07.2020. године Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на телефонској седници одржаној 18.08.2020. године донео је: 

Н А Р Е Д Б У

о стављање ван снаге Наредбе број 820-1/2020 од 28.07.2020. године

I

Наредба број 820-1/2020 од 28.07.2020. године (којом се налаже обустава редовног рада објекта Предшколске установе „Црвенкапа“ Мали Зворник) ставља се ван снаге.

II

Налаже се Предшколској установи „Црвенкапа“ Мали Зворник да примени све хигијенско-санитарне мере које су у установи примењиване и пре обуставе редовног рада, као и да изврши дезинфекцију комплетног објекта, као да се придржавају свих мера и да предузимају све неопходне превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID – 19.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.