На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 13.12.2021. године, донео је

НАРЕДБУ

I

којом се наређује Извођачима радова са којима су склопљени уговори о зимском одржавању локалних и некатегорисаних путева, да приоритет у чишћењу путева од снега буду путни правци за Доњу Борину, Доњу Трешњицу и Велику Реку на којима саобраћају аутобуси који обављају превоз путника на општини Мали Зворник.

II

Ова Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

    КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.