На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 13.12.2021. године, донео је

НАРЕДБУ

I

којом се наређује комуналном инспектору општине Мали Зворник да на терену провери извршавање мера донетих закључком Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник који се односи на чишћење снега на површинама око приватних, пословних и стамбених објеката, у оквиру надлежности комуналне инспекције.

II

Ова Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

    КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.