Рехабилитација локалних путева на подручју општине Мали Зворник насипањем деоница сепарисаном ризлом настављена је у суботу, 19. марта, радовима у месној заједници Радаљ.

На овај начин уређени су путеви у засеоцима Амбариште, Паштак, Шаиновац, Дејановац и Липово Брдо.

Радови су изведени у оквиру уређења локалне путне мреже, које оганизује и финансира локална самоуправа.

Локални путеви у свим месним заједницама на подручју општине Мали Зворник који нису предвиђени за асфалтирање у 2022. години биће посути сепарисаном ризлом.

Након радова у Радаљу, следи насипање путева у месним заједницама у горњем делу општине Мали Зворник, узводно од хидроелектране „Зворник“.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић