Јавно кумунално предузеће „Дрина“ Мали Зворник обавештава потрошаче у Првомајској улици да су настављени радови на изградњи објекта мање црпне станице, типа „Бустер“, ради обезбеђивања довољних количина воде за крајње кориснике.

Недостатак воде у Првомајској улици у Малом Звонику евидентан је услед слабог притиска или при оствареној максималној потрошњи.

Изградњом одговарајуће црпне станице, при вишим вредностима притиска воде, наведени проблем биће отклоњен и обезбеђено уредно водоснабдевање за 10 кућа у овој улици.