Наредних дана следе радови у Радаљу и селима узводно од хидроелектране „Зворник“

Насипање локалних путева сепарисаном ризлом у Доњој Борини настављено је у петак, 18. марта.

Радови су изведени у оквиру уређења локалне путне мреже, које оганизује и финансира локална самоуправа.

Локални путеви у свим месним заједницама на подручју општине Мали Зворник који нису предвиђени за асфалтирање у 2022. години биће посути сепарисаном ризлом.

Након радова у Доњој Борини, наредних дана следи посипање путева у Радаљу и месним заједницама у горњем делу општине Мали Зворник, узводно од хидроелектране „Зворник“.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић