Уговорe о додели субвенција општине Мали Зворник за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова представници локалне самоуправе потписали су протекле седмице са подносиоцима захтева који су остварили право на овај вид подршке по Јавном позиву за 2023. годину.

Бесповратна новчана средства додељена су 51 кориснику, за спровођење укупно 6 мера унапређења енергетске ефикасности кућа и станова.

За суфинансирање програма енергетске санације у домаћинствима у 2023. години на територији локалне самоуправе Министарство рударства и енергетике Републике Србије донирало је општини Мали Зворник 8.400.000 динара.

Према речима председника општине, Зорана Јевтића, локална самоуправа за ову намену из сопственог буџета издвојила је 3.600.000 динара.

Обезбеђена финансијска средства, у укупном износу од 12.000.000 динара, биће искоришћена за суфинансирање замене столарије на објектима, израду фасаде, уградњу соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, набавку котлова за грејање, уградњу топлотних пумпи за породичне куће и станове, као и за замену постојеће или уградњу нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

Највише захтева на конкурсу овог пута било је за финансијску подршку за замену спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне куће и станове и на име реализације ове мере потписана су 43 уговора са власницима стамбених објеката.

Средства за замену постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију ефикаснијим котлом на биомасу добило је 3 корисника.

Уговори са 2 корисника склопљени су на име суфинансирања замене постојеће или уградњу нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

По један уговор потписан је за реализацију преостале 3 мере, за постављање и набавку материјала за термичку изолацију, уградњу топлотних пумпи и за уградњу соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

Преко субвенција за унапређење енергетске ефикасности породичних кућа и станова, општина ће суфинансирати до 50 посто прихватљивих трошкова за радове и утрошене материјале, у складу са прописаним лимитом за сваку од мера подршке.

За извођење радова биће ангажовано укупно 9 предузећа.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић