Нови кабинет председника општине Мали Зворник формиран је недавно, након усвајања измењеног кадровског плана и нове систематизације рада Општинске управе од стране Скупштине општине.

Тренутно га чини тим од троје запослених, у звању саветника.

На овај начин кабинет председника општине Мали Зворник, у којем је раније било двоје запослених, добио је појачање, а делокруг рада двоје новопримљених тиче се послова урбанизма и планске документације и послова локалног економског развоја.

У саставу кабинета председника општине Мали Зворник су: Милан Остојић, дипломирани економиста, саветник и шеф кабинета председника општине, Александра Зекић, мастер инжењер грађевинарства, на позицији саветника у сектору урбанизма и планирања и Млађан Црквењаш, дипломирани економиста, саветник у области локалног економског развоја.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић од сарадника у свом кабинету очекује да ће умногоме унапредити рад општине у наведеним областима и допринети развоју локалне заједнице.

„Конкретно од кадровског појачања у сектору локалног економског развоја очекујем да ће допринети побољшању рада локалне самоуправе са привредницима, као и у делу који се тиче пројектног менаџмента, односно приступа финансијским фондовима, што заједно треба да подстакне и омогући даљи убрзани развој општине Мали Зворник“, рекао је Јевтић.

Он је истакао да је избор саветника за рад у кабинету председника општине извршен према квалификацијама и стручности ангажованих лица, напомињући да је инжењер грађевинарства дефицитарно занимање у општини Мали Зворник, те да је тренутно, осим примљене Александре Зекић, још само једно лице на берзи рада имало одговарајућу стручну спрему, тражену за обављање послова урбанизма и планске документације, али да то лице није било заинтересовано за рад у општини.

Јевтић је навео и то да је донедавно на евиденцији експозитуре Националне службе за запошљавање (НСЗ) у општини Мали Зворник било још двоје инжењера грађевинарства, те да су они у међувремену одјављени са евиденције незапослених.

Љиљана Ристановић