На основу члана 17. став 9. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број: 06-516/7 од 07.07.2020. године, а у вези са Уговором о гранту – Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији, Потпројекат 8 – сеоске куће, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. и општине Мали Зворник, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 4 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата и намештаја

ОБАВЕШТАВА

Избеглице које су конкурисале на Јавни позив објављен 07. јула 2020. године, за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 4 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата и намештаја, у оквиру Регионалног стамбеног програма Потпројекта бр. 8 – сеоске куће, да ће Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова бити објављена, дана 31.03.2021. године, на огласним таблама Општинске управе општине Мали Зворник, месних заједница општине Мали Зворник, Повереништва за избеглице и миграције општине Мали Зворник и на интернет презентацији општине Мали Зворник www.malizvornik.rs и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Председник Комисије
Славица Симеуновић с.р.