Поштовани грађани, 

Народна скупштина Републике Србије крајем 2015. године донела је Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“ бр. 96/2015), који има за циљ, да незаконито изграђене објекте уведе у правни систем. Основни  разлог за доношење наведеног закона је коначан попис незаконито изграђених објеката и стварање предуслова за спречавање бесправне градње у будућности.

На подручју општине Мали Зворник попис свих грађевинских објеката, стамбених и помоћних, обавиће се у периоду од 05.10.2016.године до 27.11.2016.године. Попис грађевинских објеката вршиће Комисије од по 2 члана именоване од стране председника општине Мали Зворник, а према усвојеном Програму пописа. Сваки члан Комисије који врши попис грађевинских објеката код себе ће имати Решење о образовању Комисије, као и идентификациону картицу.

У циљу извршења наведеног пописа грађевинских објеката потребно је да грађани свих насељених  места на подручју општине Мали Зворник омогуће несметан приступ свим својим грађевинским, стамбеним и помоћним објектима, као и да пописивачима дају потребне податке ради уношења у прописани Појединачни пописни лист. 

У Малом Зворнику, 04.10.2016.године    

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

{gallery}2016/10-05_popis_objekata{/gallery}