Обавештавају се правна лица и предузетници, власници угоститељских објеката да је радно време угоститељских објекат на подручју општине Мали Зворник регулисано Одлуком о радном времену у угоститељству, занатству и трговини (“ Сл. Лист општине Мали Зворник “, бр. 8/05, 3/07, 5/09, 7/14 и 3/15).

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК