Objavljeno 20.07.2017. godine

Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, Odeljenje za privredu, urbanizami inspekcijske poslove na osnovu člana 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“ br 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) i člana 36-43, Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“ br. 64/2015), oglašava: 

RANI JAVNI UVID 

1. Izmene i dopune Plana generalne regulacije Mali Zvornik
(ID PGR-1) – prva izmena

  2. Izmene i dopune Prostornog plana Opštine Mali Zvornik
(ID PP-1) – prva izmena 

RANI JAVNI UVID, obaviće se u trajanju od 15 dana u periodu od 27.07.2017 do 10.08.2017. godine, svakog radnog dana od 08 do 14 časova, u kancelariji broj 28. u zgradi Skupštine opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra l broj 38. U Malom Zvorniku.

Odeljenje za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Mali Zvornik, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, koja vrše rani javni uvid u planska dokumenta, u gore naznačenom terminu.

Za vreme trajanja ranog javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe na predložene izmene i dopune navedenih planskih akata u pismenoj formi Odeljenju za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove, u kancelariji broj 28. u zgradi Skupštine opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra l broj 38. U Malom Zvorniku.

Sva dodatna obaveštenja u vezi ranog javnog uvida mogu se dobiti radnim danima na telefon broj 015/472-821 u kancelariji broj 28. u zgradi Skupštine opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra l broj 38. U Malom Zvorniku. 

                                     Odeljenje za privredu,
                          Urbanizam i inspekcijske poslove
                                     OPŠTINSKA UPRAVA
                                         MALI ZVORNIK