На основу Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Мали Зворник а у вези са чланом 117. Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 10/2016), којим је дефинисана динамика достављања документације, позивају се организације у области спорта са седиштем у општини Мали Зворник, да до 01.06.2020. године Спортском савезу „Дрина“ доставе своје предлоге програма за наредну годину, да би се стекао услов да Предлог програма клуба буде предложен за финансирање у општини. 

Обрасце можете преузети у линку испод овог текста, сви обрасци морају бити електронски попуњени. 

За сва питања везана за процедуру пријављивања предлога програма за 2021. годину заинтересовани се могу обратити Спортском савезу „Дрина“.

Формулар>>>(десни клик – „сачувај као“)